VEILEDNING / GUIDELINES

ViN forsideFra og med 1. januar 2015 aksepteres bare innsending av engelskspråklige artiker i Vård i Norden. Alle artikler innsendt i løpet av 2014 behandles på
ordinær måte.
 

 


Manuskriptveiledning

Alle har adgang til å publisere i Vård i Norden dersom manuskriptets innhold er relevant for Vård i Nordens formål som er å fremme sykepleievitenskap og omvårdnadsforskning. 

Vård i Norden publiserer to typer artikler. 

  • Vitenskapelige artikler som bedømmes av to refereepersoner
  • Short papers som pilotstudier, metodeartikler og artikler om evidensbasert sykepleie som bedømmes av én referee­person.  

Vitenskapelige artikler skal ikke overskride 5.000 ord inkludert abstract, tabeller, figurer og referanser. Short papers skal ikke overskride 2.500 ord inkludert abstract, tabeller, figurer og referanser. Maksimum 10-15 referanser.

Manuskriptveiledning Vård i Nordeb

 

 ViN forside

Sjekkliste

Sjekklisten skal sendes inn sammen med artikkelen. Her angis bl.a. i hvilken kategori forfatter ønsker at artikkelen skal vurderes og at artikkelen fyller kravene til primærpublisering samt at Vård i Norden referansesystem (Vancouversystemet) er gjennomført i artikkelen.

 Sjekkliste Vård i Norden

 

 ViN forside

Forfattererklæring

Forfatter må bekrefte

  • At manuskriptet eller deler av dette ikke er publisert annet sted.
  • At manuskriptet ikke er under bedømmelse i et annet tidsskrift eller er akseptert for publisering annet sted.
  • At gjeldende vitenskapsetiske regler og retningslinjer er fulgt.At det ikke er forbundet interessekonflikter med innholdet i artikkelen.
  • At opphavsrettslige krav er fulgt.
  • At nødvendige tillatelser vedrørende publisering er innhentet (pasientopplysninger m.m.).
  • At personer og institusjoner som evt. nevnes i takksigelsen har aksepteret dette.
  • At alle forfattere oppfyller Vancouverreglerne, d.v.s. at de har bidratt med idé og design, eller analyse og tolkning av data, utarbeiding av tekst eller revisjon av tekst med hensyn til viktig intellektuelt innhold og endelig godkjenning av artikkel for publikasjon.

 Forfatterskapserklæring Vård i Norden

ViN veiledning (35.36KB)
ViN Sjekkliste (23.02KB)