VEILEDNING / GUIDELINES

Fra og med 1. januar 2015 aksepteres bare innsending av engelskspråklige artiker i Vård i Norden/Nordic Journal og Nursing Research. 

For informasjon om mye retninglinjer gå inn på NJNR.sagepub.com 

Ingen filer er publisert