ViN forside

Vård i Norden

 

 

 

Vård i Norden fortsätter sin verksamhet

 

Skicka in artiklar 

Vårdförbundet har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening tagit över utgivningen av Vård i Nordens från 1 januari 2014. Tidsskriftens nordiska profil kommer därmed att bevaras.

Välkommen att skicka in artiklar till Vård i Norden.

Artiklarna sänds till Marit Helgerud, marit.helgerud@sykepleierforbundet.no

Checklista och författardeklaration scannas och sänds elektroniskt eller med vanlig post.


Vad är Vård i Norden

 

Vård i Norden är en nordisk tidskrift som utges av Vårdförbundet i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening. Vård i Norden innehåller ett brett spektrum av artiklar frånomvårdnadsforskning och omvårdnadsutveckling inom Norden. Vård i Norden riktar sig till sjuksköterskor, forskare och ledare samt till allayrkesgrupper som är intresserade av teoriutveckling och forskning inom omvårdnad.

Sjuksköterskor från de nordiska länderna ges möjlighet att publicera vetenskapliga artiklar och utvecklingsarbeten på danska, norska, svenska och engelska.

Vård i Norden publicerar i första hand artiklar som beskriver klinisk omvårdnad, dess tillämpning och utbildning för sjuksköterskor. De vetenskapliga artiklarna refereebedöms av två referees. Artiklar som berör utvecklingsarbete refereebedöms av en referee. 

Hur skickar jag in artiklar
Artiklar får inte överskrida 5000 ord Utvecklingsartiklar får inte överskrida 2 500 ord. (se Manuskriptvägledning). Artikelförfattare med annan bakgrund än sjuksköterska är välkomna att sända in artiklar för publicering om artiklarna bidrar till kunskapsutveckling inom omvårdnad.

Från år 2010 är Vård i Norden sökbar i databasen ProQuest


Vill du prenumerera på Vård i Norden

Det går att prenumerera på den tryckta tidskriften med onlinetillgång och enbart onlineprenumeration. Prenumerationer tecknas på www.vardinorden.org.

Studenter på grund- avancerad och forskarnivå erbjuds 50 procent rabatt av prenumerationspriset.

Abonnementspriser Vård i Norden
 
1. Universitetsbibliotek                            kr. 5.000
2. Høgskolebibliotek                                kr. 2.500
3. Institusjoner                                      kr. 1.000
4. Enkeltabonnent online & papir              kr.    300
5. Enkeltabonnement bare online              kr.    150

6. Studenter online & papir                       kr.   150

7. Studenter bare online                           kr.   100

Prisene er like i DEK, NOK og SEK

 

 

  

 

 

AKTUELT

RSS-feed for nyheter
Ingen artikler er publisert